ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΗΚΓ CARDIOCLIP

Αποστολή 3-5 εργάσιμες μέρες

To AGILIS είναι ένα μικρό, ελαφρύ, και προγραμματιζόμενο καταγραφικό αρτηριακής πίεσης, για 24ώρη ή 48ώρη αναίμακτη χρήση στις κανονικές συνθήκες ζωής και δραστηριότητας του εξεταζομένου.
Το σύστημα περιλαμβάνει ακριβή και αποδεδειγμένα λειτουργικό αλγόριθμο ταλαντωσημετρικής μεθόδου για να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις πίεσης με μικρό χρόνο μέτρησης.
Η αθόρυβη λειτουργία του και η συμπαγής κατασκευή του επιτρέπει την χρήση του καταγραφικού τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύκτας με την ελάχιστη ενόχληση στον ασθενή.
Η συσκευή έχει δυνατότητα πραγματοποίησης 250 μετρήσεων με την χρήση 2 ΑΑ αλκαλικών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών τύπου και αποθήκευσης 600 τιμών στην εσωτερική ψηφιακή της μνήμη, η οποία διατηρεί τις αποθηκευμένες πληροφορίες ακόμη και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
Οι καταγραφές μπορεί να επιλεγούν σε συχνότητες από 5 λεπτά έως 2 ώρες.
Ο εξεταζόμενος έχει την δυνατότητα να ξεκινάει μετρήσεις πλέον των τακτικών προγραμματισμένων και να σηματοδοτεί τυχόν περιστατικά καθώς και να διαχωρίζει τη περίοδο χρήσης σε ημέρα και νύκτα και ειδική περίοδο.
Το λογισμικό είναι φιλικό προς τον χρήστη, χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον για την είσοδο των παραμέτρων προγραμματισμού, ενώ προσφέρει αξιόπιστη ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Μέθοδος μέτρησης : Ταλαντωσημετρική, βηματική εκτόνωση,
Αισθητήρας: piezo-resistive
Πεδίο μετρήσεων: Αρτηριακή πίεση 30-260mm Hg
Καρδιακός ρυθμός: 40-200 bpm
Παθητική ακρίβεια: ± 3mmHg ή 2% της μετρηθείσης τιμής
Αυτονομία : 51 ώρες
Χωρητικότητα: 600 μετρήσεις
Διαστάσεις : 12 x 7 x 3 cm
Βάρος : ~265 g (με μπαταρίες)

Το εργοστάσιο κατασκευής είναι: SORIN GROUP (ELA Medical S.A.), Γαλλία