ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ABPM-05

Αποστολή 3-5 εργάσιμες μέρες

Ambulatory Blood Pressure Monitor
To ABPM-05 είναι ένα πολύ μικρό και ελαφρύ, προγραμματιζόμενο καταγραφικό αρτηριακής πίεσης, για 24ώρη ή 48ώρη αναίμακτη χρήση στις κανονικές συνθήκες ζωής και δραστηριότητας του εξεταζομένου. Το σύστημα περιλαμβάνει τον ακριβή και αποδεδειγμένα λειτουργικό (BHS – AAMI) αλγόριθμο ταλαντωσημετρικής μεθόδου της MEDITECH για να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις πίεσης με μικρό χρόνο μέτρησης. Η αθόρυβη λειτουργία του και η συμπαγής κατασκευή του επιτρέπει την χρήση του καταγραφικού τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύκτας με την ελάχιστη ενόχληση στον ασθενή.
Η συσκευή έχει δυνατότητα πραγματοποίησης 600 μετρήσεων με την χρήση 2 επαναφορτιζομένων μπαταριών τύπου ΑΑ και αποθήκευσης 600 τιμών στην εσωτερική ψηφιακή της μνήμη, η οποία διατηρεί τις αποθηκευμένες πληροφορίες ακόμη και αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες.
Ο εξεταζόμενος έχει την δυνατότητα να ξεκινάει μετρήσεις πλέον των τακτικών προγραμματισμένων και να σηματοδοτεί τυχόν περιστατικά καθώς και να διαχωρίζει τη περίοδο χρήσης σε μέρα και νύκτα.
Το καταγραφικό ABPM-05 συνδέεται μέσω ενός καλωδίου οπτικής ίνας με την σειριακή θύρα ενός απλού ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον προγραμματισμό της λειτουργίας του και την ταχύτατη μεταφορά των αποθηκευμένων μετρήσεων για την περαιτέρω ανάλυση από το λογισμικό.
Το λογισμικό είναι φιλικό προς τον χρήστη, χρησιμοποιεί γραφικό περιβάλλον για την είσοδο των παραμέτρων προγραμματισμού, ενώ προσφέρει αξιόπιστη ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μέθοδος μέτρησης: Ταλαντωσημετρική, βηματική εκτόνωση
Πεδίο μετρήσεων: Αρτηριακή πίεση 30-260mm Hg
Καρδιακός ρυθμός 40-200 bpm
Παθητική ακρίβεια: ± 3mmHg ή 2% της μετρηθείσης τιμής
Αυτονομία : 51 ώρες
Χωρητικότητα: 600 μετρήσεις
Βάρος: ~190g (χωρίς μπαταρίες)