Το Prisma 25T από την Lowenstein είναι μία συσκευή εναλλασσόμενης θετικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης συχνότητας αναπνοών BPM, Γερμανικής κατασκευής και ποιότητας που προορίζεται για ασθενείς που πάσχουν από βαρύ σύνδρομο αποφρακτικής, μεικτής ή complex άπνοιας με συνοδές παθήσεις και χρειάζονται υψηλές πιέσεις αέρα ενώ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε θεραπεία με συνεχόμενη θετική πίεση.

Εξαιρετικά αθόρυβο ακόμα και σε υψηλές πιέσεις και εξοπλισμένο με μεγάλη “state of the art” οθόνη αφής με δυνατότητα έξυπνων γραφικών, το prisma 25Τ αποτελεί ένα σπουδαίο θεραπευτικό εργαλείο στα χέρια του ιατρού που διαθέτει επιπλέον νέες σύγχρονες τεχνολογίες όπως αυτόματη ρύθμιση της εκπνευστικής πίεσης EEPAP autoEEPAP, αυτόματη ρύθμιση ευαισθησίας εισπνοής-εκπνοής autoTrigger, αυτόματη ρύθμιση συχνότητας αναπνοών PRIO S+ & softSTART.


Τρόποι λειτουργίας : CPAP, APAP, Bilevel S, AutoS,Bilevel S/T, autoS/T,Bilevel T
Το prisma 25T ενσωματώνεται προαιρετικά με τον θερμαινόμενο υγραντήρα prismaAQUA και το θερμαινόμενο κύκλωμα prismaHYBERNITE προκειμένου να εξασφαλίζεται σταθερό επίπεδο ύγρανσης καθόλη την διάρκεια της θεραπείας.