Ενοικίαση Αναπνευστικών Συσκευών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Είδος: Συμπυκνωτής Οξυγόνου (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ)

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00015, από ιατρό πνευμονολόγο (κατηγορία αναπνευστικά)

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ
 
Προσφορά: Εφόσον έχετε Συμπυκνωτή Οξυγόνου με ενοικίαση μέσω ΕΟΠΥΥ απο την εταιρεία μας, σας προσφέρουμε για ενοικίαση τον φορητό Συμπυκνωτή Οξυγόνου Scaleo Horizon P5 για να μπορείτε να έχετε ελευθερία κινήσεων σε εξωτερικούς χώρους και αυτονομία, στην τιμή των 70€ μηνιαίως.

 

 

 

Είδος: Συσκευή CPAP ΑΠΛΗ

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00008, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

 

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ ( με την ιατρική γνωμάτευση πρέπει να επισυνάπτονται οι μελέτες ύπνου)

 

Είδος: Συσκευή CPAP AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ)

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00017, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ ( με την ιατρική γνωμάτευση πρέπει να επισυνάπτονται οι μελέτες ύπνου)

 

Είδος: Νεφελοποιητής

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης 00013, από ιατρό πνευμονολόγο , παιδίατρο με κωδικούς διάγνωσης J40, J41, J20, J21, J42, J43, J44, J45, J47 (κατηγορία αναπνευστικά)

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ

 

 

Είδος: Συσκευή BIPAP

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00418, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης  G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84  (κατηγορία αναπνευστικά)

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

  • Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ

 

Είδος: Συσκευή BIPAP S/T

Κωδικός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  00418, από ιατρό πνευμονολόγο με κωδικούς διάγνωσης  G47.3, M41, J94.1, G82, B91, G73, G71.0, G12.2, J44, J47, E84 (κατηγορία αναπνευστικά)

Διάρκεια γνωμάτευσης: 6 μήνες

Δικαιολογητικά για την απόδοση δαπάνης από ΕΟΠΥΥ:

Ηλεκτρονική γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ  θεωρημένη από ιατρό ελεγκτή ΕΟΠΥΥ

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας

210 9575358 - 6932436258